Uncategorized

Usługi gastronomiczne – III MTP

15.05.2020.

Dzień dobry.

Temat : Zasady kalkulacji usług gastronomicznych.

Celem dzisiejszej lekcji jest poznanie zasad kalkulacji usług gastronomicznych.

Kalkulacja cen usług gastronomicznych polega na zsumowaniu wartości poszczególnych wartości usług związanych z przygotowaniem i obsługą na podstawie cenników opracowanych przez zakład lub firmę cateringową.

Pełna kalkulacja usługi obejmuje koszty: potraw, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, serwisu (obsługi), usług o charakterze rozrywkowym, dodatkowych usług uzgodnionych  ze zleceniodawcą czyli konsumentem.

Kartkówka – załącznik 1

Załacznik 1

Treści do lekcji znajdują się w prezentacji (slajdy 1-8 )

zasady kalkulacji

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – jolantazajac66@wp.pl  lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia. J. Zając