Aktualności

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

21 czerwca 2024r. w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2034.

W tym dniu swoją obecnością zaszczycili nas goście: Elżbieta Osińska – Kassa – Dyrektor Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, przedstawiciele Uniwersytetu w Siedlcach: dr hab. inż. Katarzyna Andraszek, prof. uczelni – Zastępca Dyrektora Instytutu Zootechniki
i Rybactwa Wydziału Nauk Rolniczych, dr hab. inż. Robert Rosa, prof. uczeni – Zastępca Dyrektora Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa Wydziału Nauk Rolniczych, dr inż. Alicja Baranowska – Kierownik Zakładu Rolnictwa Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II w Lublinie, Przedstawiciel 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Lublinie – Podporucznik Małgorzata Grejner z 23 Batalionu Lekkiej Piechoty w Białej Podlaskiej, przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Kierownik Biura Powiatowego
w Parczewie – Łukasz Łucjan; przedstawicielka  Rady Rodziców przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu – Katarzyna Niczyporuk.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Agnieszka Piekarska witając wszystkich zaproszonych gości, uczniów oraz ich rodziców. Następnie Pani Elżbieta Osińska – Kassa – Dyrektor Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi odczytała list przekazany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Czesława Siekierskiego i zapoznała z działalnością Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Głos zaprali również inni zaproszeni goście, przedstawiciele Rady Rodziców oraz Samorządu uczniowskiego. Gratulowano osiągnięći sukcesów w minionym roku szkolnym, życzono odpoczynku i wytchnienia od pracy w czasie wakacji.

W kolejnej części uroczystości Pani Dyrektor Agnieszka Piekarska zapoznała z listą stypendystów, wręczyła świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe za osiągnięcie wysokich wyników w nauce oraz listy gratulacyjne dla rodziców. Gratulowała osiągnięć, dziękowała za trud i wkład włożony w wychowanie i edukację, życzyła wszystkim udanych wakacji.

Na zakończenie uroczystości zebrani goście obejrzeli prezentację multimedialną „Kronika wydarzeń szkolnych 2023/2024” oraz występ szkolnego zespołu tańca „Jabłoniacy”.