AktualnościInternat

Udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym

W tym roku młodzież mieszkająca w internacie realizowała Międzynarodowy projekt edukacyjny „ Z kulturą mi do twarzy”.
Realizacja projektu rozpoczęła się w październiku  i trwała do końca kwietnia.

Projekt realizowany był m.in. pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki w oparciu o następujące kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021 / 2022:

  1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.
  2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego.
  3. Wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury.

Celem projektu było podniesienie poziomu kultury młodzieży.
Brało w nim udział 30 wychowanków realizując 22 zadania z IV modułów.

Realizowane zadania wzmocniły poczucie tożsamości narodowej, kulturowej oraz estetyki poprzez kontakt ze sztuką. Projekt okazał się być bardzo potrzebny, gdyż poprzez bezpośrednie zaangażowanie młodzieży mogliśmy tworzyć dobrą atmosferę w internacie.

Koordynatorem projektu była Agnieszka Wieczorkowska- Dudzik przy współpracy z Agnieszką Ludwisiak oraz Moniką Błaszczak.