Aktualności

UCZNIOWIE Z GMINY JABŁOŃ ORAZ INNI MIESZKAŃCY GMINY JABŁOŃ WŁĄCZCIE SIĘ DO AKCJI, WYPEŁNIJCIE ANONIMOWĄ ANKIETĘ

W związku z prowadzeniem badań do Diagnozy społecznej w gminie Jabłoń zwracam się z prośbą do uczniów naszej szkoły mieszkających na terenie gminy Jabłoń oraz innych mieszkańców naszej gminy o włączenie się do akcji diagnostycznej i wypełnienie anonimowej ankiety. Poniżej zamieszczamy linki do ankiet dla uczniów i pozostałych mieszkańców. Badania przeprowadza zewnętrzna firma na zlecenie Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Opracowane wyniki badań pomogą w  podjęciu właściwych działań profilaktycznych oraz posłużą jako jeden ze wskaźników do modyfikacji Programu Wychowawczo- Profilaktycznego szkoły.

Pedagog szkolny: Marta Lewczuk

Link dla uczniów:

https://jablonuczniowie.webankieta.pl/

Link dla mieszkańców:

https://jablonmieszkancy.webankieta.pl/