Aktualności

Uczennice ZSCKR w Jabłoniu na konferencji „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży”.

18 października 2019 roku uczennice naszej szkoły Karolina Korybska, Natalia Iwanejko i Marlena Trubaj wzięły udział w konferencji informacyjno-szkoleniowej „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży”.

Spotkanie zorganizowano w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie z inicjatywy Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie i Lubelskiego Kuratora Oświaty pod honorowym patronatem
Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Dziecka,
Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin, Prezydenta Miasta Zamość oraz Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu.
Uczestnicy wysłuchali wykładów: „Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich – mediacje”, „Konflikty. Jest na nie sposób.”, „Mediacja rówieśnicza odbudowująca zakłócone relacje wśród uczniów.” Sędzia Eleonora Porębiak-Tymecka – koordynator do Spraw Mediacji i Edukacji Prawnej Sądu Okręgowego w Lublinie udzieliła zebranym wielu cennych wskazówek jak można rozwiązywać konflikty w szkołach.

Zachęcamy wszystkich chętnych uczniów i nauczycieli do zapoznania się tematyką mediacji oraz propagowania jej w naszej szkole i najbliższym środowisku.

Anna Gronowska