AktualnościKonkursyZrealizowane

Test Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym

6 października  2021r odbył się w naszej szkole we współpracy z WODR „Test Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym ” w formie on-line. Głównym organizatorem Testu Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu wykonujący zadania w zakresie Krajowej  Sieci Obszarów Wiejskich, we współpracy z Ministerstwem  Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej.

 Cele konkursu było:

  • zwiększenie poziomu wiedzy uczniów szkół sektora rolno-spożywczego na temat rolnictwa ekologicznego oraz żywności ekologicznej,
  • zainteresowanie młodzieży rolnictwem ekologicznym i kierunkami jego rozwoju,
  • popularyzacja żywności jakości ekologicznej oraz problematyki ekologii w aspekcie ekologicznego systemu gospodarowania,
  • kształtowanie świadomości na temat pozytywnego oddziaływania rolnictwa ekologicznego na środowisko,
  • kształtowanie właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego

Do eliminacji szkolnych przystąpiło 27 uczniów.

Laureat I miejsca uczeń kl. 3 B4 – Paweł Wasilewski zakwalifikował się do etapu ogólnokrajowego.

II miejsce zajął uczeń kl.  3 B4 – Jakub Matejuk

III miejsce zajął uczeń kl.3 BT – Mateusz Skwarek

Wyróżnienia otrzymali:  Maciej Oleksiuk uczeń kl.  3 B4 i Kinga Borowik z kl. 4 FTP

Komisja nadzorująca:
Ewa Suwińska przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Maria Korpysz
Marta Marecka- Gierej
Anna Świderska
Andrzej Dzieciuchowicz

Wszystkim życzymy dalszych sukcesów a Pawłowi Wasilewskiemu połamania pióra w etapie ogólnokrajowym.