Uncategorized

Technika w rolnictwie 3MTP

20-04-2020

Temat: Obsługa urządzeń energetycznych.

Celem lekcji jest zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpiecznej eksploatacji urządzeń energetycznych.

Otwórz tekst źródłowy http://www.gdzie.pl/mczakan/eksploatacja.pdf
a następnie wyszukaj i zanotuj w zeszycie następujące informacje:

  1. Podstawowe zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych.
  2. Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki.
  3. Środki ochrony przeciwporażeniowej.

Przygotował: Leszek Koczkodaj     leszek.koczkodaj@gmail.com