Uncategorized

Technika w rolnictwie 3MTP

6-04-2020

Temat: Sposoby dostarczania energii do gospodarstwa

Cel lekcji: uczeń potrafi dobrać sposoby dostarczania energii dla przykładowego gospodarstwa rolniczego wskazując źródło i urządzenia.

Z dołączonego tekstu źródłowego Sposoby dostarczania energii do gospodarstwa wyszukaj i zanotuj w zeszycie następujące informacje:

  1. Co to jest, jakie są rodzaje i parametry prądu elektrycznego?
  2. Jakie urządzenia stosowane są do wytworzenia prądu elektrycznego?
  3.  W jaki sposób prąd jest doprowadzany do gospodarstwa?
  4. Z jakich elementów składa się instalacja elektryczna?

Przygotował: Leszek Koczkodaj     leszek.koczkodaj@gmail.com