Uncategorized

Technika w rolnictwie 2CB

18-06-2020

Temat: Charakterystyki techniczne pojazdów rolniczych.

Celem lekcji jest poznanie podstawowych parametrów technicznych wybranych modeli pojazdów.

Charakterystyki techniczne pojazdów rolniczych są ściśle związane z charakterystykami silnika.

Charakterystyką silnika spalinowego nazywamy zbiór wykresów poszczególnych parametrów silnika w zależności od jednego z tych parametrów.

Podstawowe parametry silnika to:

  • prędkość obrotowa
  • moment obrotowy
  • moc
  • czasowe i jednostkowe zużycie paliwa

Pomiary parametrów pracy silnika spalinowego wykonuje się na stanowisku pomiarowym (hamowni silnikowej).

Dla silników z zapłonem samoczynnym sporządza się wykres zmian parametrów silnika w przedziale od obciążenia minimalnego do obciążenia odpowiadającego maksymalnej mocy silnika (charakterystyka regulatorowa) oraz po przekroczeniu obciążenia odpowiadającego mocy maksymalnej (charakterystyka zewnętrzna). Te charakterystyki składają się na charakterystykę obciążeniową (eksploatacyjną).

Ćwiczenie.
Korzystając z dowolnego źródła (internet, katalogi pojazdów, instrukcje) wyszukaj charakterystyczne parametry, które decydują o przeznaczeniu pojazdu.

Opublikował Leszek Koczkodaj