Uncategorized

Technika w rolnictwie 1F4R i 1FTR

6-04-2020

Temat: Utrwalenie wiadomości: materiały eksploatacyjne, urządzenia energetyki odnawialnej i wodne, rysunek techniczny.

Cele: uczeń posługuje się dokumentacją techniczną, rozpoznaje materiały eksploatacyjne, obsługuje urządzenia energetyki odnawialnej oraz wodne i wodociągowe

Rozwiąż test powtórzeniowy https://forms.gle/Ua7fXxbcxm2mR6Wy

Powtarzając przerobiony materiał możecie jeszcze skorzystać z następujących załączników:

  1. Podstawy i zastosowanie rysunku technicznego Rysunek w technice rolniczej
  2. Materiały eksploatacyjne (paliwa, oleje, smary) – str 8,9,10 Materiałoznawstwo i maszynoznawstwo ogólne
  3. Energetyka odnawialna i urządzenia wodociągowe – str 4-11 Energetyka odnawialna, urządzenia wodne i melioracyjne

Opracował: Leszek Koczkodaj      leszek.koczkodaj@gmail.com