Uncategorized

Szkolenie „Procedury przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie”- Klasa III BT, III MTP, III BZ

Data: 28.04.2020 r.

Szkolenie „Procedury przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020.

Drodzy uczniowie;

Niebawem przystąpicie do pierwszego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzaminy zaplanowane są na dzień dzisiejszy na koniec czerwca-początek lipca. Dlatego chciałabym, abyście zapoznali się ze sposobem organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia
w zawodach z 2017 r. obowiązującą w roku szkolnym 2019/2020.

Proszę dokładnie zapoznać się z dokumentem, w którym szczegółowo opisany jest egzamin. Jeżeli będzie możliwość przeszkolenia
Was w sposób tradycyjny, to powtórzymy  najważniejsze punkty, które będą Was obowiązywać.

 

Proszę zapoznajcie się z załączonym dokumentem, szczególnie z punktami:

2.1. Informacje ogólne o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie- str.8;

2.2. Charakterystyka egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie- str.8;

3.10. Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb edukacyjnych
i możliwości psychofizycznych zdających- str.48-52;

15. Informacja dla zdającego egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020- str.119-126;

10. Unieważnienia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie- str.104-106;

Dokument: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2017_Informacja_o_egzaminie_potwierdzaj%C4%85cym%20kwalifiakcje%20w%20zawodzie_2019….pdf

 

W razie pytań dotyczących egzaminu proszę o wiadomość na dzienniku elektronicznym.

Sylwia Grzywaczewska