Aktualności

Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego 25-29 marca 2019

ZSCKR w Jabłoniu organizuje szkolenie podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie.  Szkolenie przeznaczone jest dla słuchaczy KKZ, rolników i osób wykonujących zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.

 

Ramowy program szkolenia podstawowego:

  • wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych – 1 godz.
  • charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin – 1 godz.
  • integrowana ochrona roślin – 2,5 godz.
  • technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – 4,5 godz.; (w tym – 3,5 godz. zajęć praktycznych)
  • zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – 3 godz.
  • bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin – 2 godz.

Szkolenie organizowane jest na terenie ZSCKR w Jabłoniu zgodnie z harmonogramem. Informacji w sprawie szkoleń udzielają: sekretariat szkoły i KPNZ (83 3560017)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończone 18 lat.

  • Dla uczniów udział w szkoleniu jest bezpłatny w ramach projektu „Rozwój zawodowy krokiem w przyszłość”
  • Dla rolników i słuchaczy KKZ- koszt szkolenia wynosi 75 zł.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia .

Zapraszamy serdecznie  wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu.

Ilość miejsc ograniczona -20 osób. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń!

 

HARMONOGRAM