Aktualności

INTERNAT- Informacje

W okresie poworotu do internatu będziemy bezwzględnie wymagać przestrzegania zasad związanych z reżimem sanitarnym i będziemy dbać o bezpieczeństwo młodzieży. Prosimy o partnerską współpracę wychowawczą i natychmiastowe reagowanie na trudne sytuacje jakie mogą pojawić się w internacie, a szczególnie sytuacje zdrowotne. W przypadku pojawienia się u wychowanka objawów infekcji dróg oddechowych lub innych Rodzice / Opiekunowie muszą natychmiast zabrać dziecko z internatu i skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym, który decyduje o dalszym postępowaniu medycznym. Do czasu przyjazdu rodziców dziecko będzie odizolowane od swoich rówieśników, a w szczególnych sytuacjach będziemy wzywać pogotowie lub zawiadamiać oddział zakaźny.

Kwaterowanie wychowanków będzie odbywało się pojedynczo w dniu 17.05.2021 od godziny 6.00. Osoby są zobowiązane do oczekiwania na zewnątrz przy zachowaniu dystansu społecznego. Wychowawca będzie informował o możliwości wejścia do internatu kolejnej osoby i wskazywał miejsce wydzielone do kwaterowania.

W dniu kwaterowania prosimy mieć przygotowane wypełnione i podpisane dokumenty (dostępne na stronie szkoły w zakladce internat oraz w dniu zakwaterowania na miejscu):

  1. Kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego.
    (kwestionariusz- do pobrania)

oraz

  1. Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego w związku z zakwaterowaniem dziecka w internacie
    (oświadczenie- do pobrania)
    lub Oświadczenie pełnoletniego wychowanka oraz jego rodziców w związku z zakwaterowaniem w internacie.
    (oświadczenie- do pobrania)

Punkt 2 dotyczy tylko osób, które NIE DOSTARCZYŁY oświadczenia we wrześniu.

DOSTARCZENIE PODPISANEGO OŚWIADCZENIA JEST WARUNKIEM ZAKWATEROWANIA W INTERNACIE (nie dotyczy osób, które oświadcznie dostarczyły we wrześniu 2021 r. )

Wycowankowie są zobowiązani do posiadania własnych maseczek.

Podczas zakwaterowania obowiązuje zakrywanie ust i nosa!

Bardzo prosimy Rodziców i Młodzież o ponowne zapoznanie się z Regulaminem Funkcjonowania Internatu oraz procedurami obowiązującymi na terenie stołówki szkolnej w ZSCKR w Jabłoniu w czasie epidemii w roku szkolnym 2020/2021 (dostępne na stronie internetowej szkoły).

Podczas kwaterowania do budynku wchodzą tylko przyjęci uczniowie. Rodzice mogą wejść jedynie do strefy wspólnej internatu (korytarz przy wejściu). Przepraszamy Rodziców/Opiekunów, że nie będą mogli wejść do pokoi w związku obowiązującym reżimem sanitarnym.

W dniu kwaterowania (17 maja 2021 r.) uczniowie mają zapewnione wyżywienie (obiad, kolacja).

Godziny wydawania posiłków będą dostosowane do rozkładów zajęć w szkole oraz internacie.

Uczniowie zakwaterowani w internacie obowiązkowo korzystają ze wszystkich posiłków.

Pozdrawiamy i do zobaczenia