AktualnościKonkursyZrealizowane

SUKCES na Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych

W marcu 2022 roku po dwóch latach przerwy odbyła się w naszej szkole Olimpiada Młodych Producentów Rolnych. W etapie szkolnym uczestniczyło 19 uczniów, którzy wykazali się dużą wiedzą z zakresu: produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, mechanizacji rolnictwa oraz energetyki odnawialnej.

Olimpiada ma na celu upowszechnianie wiedzy rolniczej, doskonalenie się młodych rolników, promocję zawodu rolnika oraz osiągnięć w rolnictwie, integrację producentów rolnych, pogłębianie wiedzy i umiejętności rolniczych przyczyniających się do stałego unowocześniania polskiego rolnictwa oraz rozwijania idei współzawodnictwa i konkurencji.

Osobami, które uzyskały największą liczbę punktów w etapie szkolnym i tym samym zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego, są: Paweł Wasilewski, Izabela Sidorczuk, Łukasz Wapa, Patryk Nejman, Kacper Chudek, Mateusz Wiśnicki, Krzysztof  Pydyś, Szymon Kuziomka, Damian Karwacki i Sebastian Niewęgłowski.

Zwycięzcy etapu szkolnego, wzięli udział  11 marca w etapie wojewódzkim, który odbył się w Siennicy Różanej.
Organizatorem tego wydarzenia był Zarząd Województwa Lubelskiego Związku Młodzieży Wiejskiej zaś patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi a także Dyrekcja ZSCKR w Siennicy Różanej.

W etapie wojewódzkim do ścisłego finału z naszej szkoły zakwalifikowali się następujący uczniowie: Paweł Wasilewski, Łukasz Wapa oraz Damian Karwacki.

Zwycięzcą Olimpiady Młodych Producentów Rolnych w etapie wojewódzkim, pokonując 40 uczestników został nasz uczeń – Paweł Wasilewski, zajmując zaszczytne pierwsze miejsce. Paweł konkurował z uczniami ze szkół
z województwa lubelskiego i studentami z SGGW.

Centralny etap OMPR odbędzie się 18 marca na Targach w Kielcach. Trzymamy kciuki za Pawła.

Pawłowi oraz zwycięzcom i uczestnikom Olimpiady Młodych Producentów Rolnych serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.

Anna Świderska
Marta Marecka Gierej
Jacek Grondkowski