Aktualności

Sukces na Dożynkach Powiatowych

W dniu 22 sierpnia odbyły się Dożynki Powiatowe w Parczewie.  Naszą szkołę reprezentowały dwie delegacje: z wieńcem dożynkowym i pocztem sztandarowym. Dożynki to najważniejsze święto dla wszystkich, którzy związani są z ziemią i jej plonami. ,,Obchody tego wydarzenia przypadają na czas, gdy pustoszeją pola, a praca na nich dobiega końca. Dożynki to nie tylko święto dziękczynienia, lecz również okazja uświadomienia sobie, jak przemienny jest rytm życia,  czas na refleksję nad jego zmiennością i różnorodnością życia: narodziny i śmierć, koniec zimy i nadejście wiosny, zasiew i zbieranie plonów. A to pozostaje wciąż niezmienne”.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się od przemarszu korowodu z Placu Wolności do Bazyliki Mniejszej, gdzie została odprawiona uroczysta Msza Święta, na zakończenie której odbyło się poświęcenie wieńców dożynkowych. Po Mszy Świętej orszak dotarł na stadion, na którym pobłogosławiono chleb, nastąpiły przemowy, podziękowania i prezentacja lokalnych zespołów.

Nieodzowną częścią Dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Gminę Jabłoń reprezentowały trzy wieńce dożynkowe, między innymi wieniec Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Wieniec z naszej szkoły otrzymał I miejsce i tym samym zakwalifikował się do udziału w Dożynkach Wojewódzkich. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wyjazdu na tegoroczne święto plonów. Szczególnie dziękujemy wspaniałej młodzieży za godne reprezentowanie naszej szkoły zarówno przy prezentacji wieńca oraz w poczcie sztandarowym .

Anna Świderska