AktualnościUncategorized

Stypendium dla uczniów z terenów wiejskich

Informujemy o możliwości uzyskania stypendium w ramach Projektu Fundacji „Effectus Papilionis Foundation”.

Warunki formalne to:
– zamieszkanie na terenie wiejskim;
– status ucznia VIII klasy szkoły podstawowej/liceum, technikum lub szkoły zawodowej
(oprócz ostatniego roku nauki w liceum i technikum) w roku szkolnym 2022/23;

– wysoka średnia ocen oraz wyróżniające się osiągnięcia ucznia;
– trudna sytuacja materialna w rodzinie;
– złożenie poprawnie wypełnionego wniosku i skanu świadectwa szkolnego za rok szkolny 2021/22 w terminie 15-30 listopada 2022 r.

Z
apraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi pod adresem https://www.papilionis.org/