Aktualności

Spotkanie z Profesorem Andrzejem Markowskim

4 stycznia 2020 r. ks. Karol Nasiłowski w imieniu Dyrekcji Szkoły ZSCKR zaprosił Pana Profesora dra hab. Andrzeja Markowskiego do Jabłonia na wykład językowy i „Dyktando Zamoyskiego”. Prof. dr hab. Andrzej Markowski jest językoznawcą, gramatykiem normatywnym i leksykografem. Opublikował z tego zakresu ponad 40 pozycji książkowych: monografii naukowych (np. Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, Antonimy przymiotnikowe we współczesnej polszczyźnie), słowników (m.in. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, Wielki słownik ortograficzny języka polskiego, Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych), książek popularnonaukowych (np. Polszczyzna znana i nieznana, Czy znasz polszczyznę? Zagadki językowe, Jak dobrze mówić i pisać po polsku, Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego) i podręczników szkolnych oraz ok. 160 artykułów naukowych i kilkaset felietonów popularnonaukowych. Współautor (z Jerzym Bralczykiem i Janem Miodkiem) książek „Wszystko zależy od przyimka” i „Trzy po 33”. Jest popularyzatorem wiedzy o języku i propagatorem kultury języka w licznych audycjach radiowych (ponad 5000 nagrań) i telewizyjnych oraz w odczytach i wykładach dla różnych środowisk. Spotkanie z profesorem odbędzie się w gmachu naszej szkoły 16 marca 2020 r.