Aktualności

Spotkanie pod hasłem ,,Produkcja i wykorzystywanie krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe”

 W SDOO Cicibór Duży odbyło się kolejne spotkanie pod hasłem,, Produkcja i wykorzystywanie krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe”, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Wykład przedstawiła Pani Marta Sekuła oraz Dyrektor Stacji mgr inż. Łukasz Korszeń. Po części wykładowej pod opieką doradców udaliśmy się na poletka doświadczalne. Następnie uczniowie wraz z przedstawicielami jednostek organizacyjnych odwiedzili w Bezwoli gospodarstwo rolne uczestniczące w projekcie.