Aktualności

Spotkanie na temat profilaktyki uzależnień pt. „ W pułapce złudzeń”

W poniedziałek 18.03.2019 roku młodzież naszej szkoły uczestniczyła w programie pt. „ W pułapce złudzeń”. Spotkanie na temat profilaktyki uzależnień poprowadził Łukasz „Baca” Backiel.

 Na konkretnych przykładach starał się uzmysłowić młodzieży, że alkohol, narkotyki, dopalacze, nikotyna nie tylko niszczą nasze zdrowie ale mogą skrócić lub przerwać nasze życie.

Prowadzący spotkanie podał przykłady swoich znajomych, którzy uwikłani w nałogu stracili: zdrowie, rodzinę, przyjaciół, stanowisko, prestiż, pracę, mieszkanie a w konsekwencji życie, przedwcześnie umierając. Przestrzegał młodzież przed narkotykami i dopalaczami, których nawet jednorazowe użycie może się skończy śmiercią.  Przytaczając badania przeprowadzone w  USA uświadomił młodym ludziom jak wielkie spustoszenie w organizmie człowieka czyni nikotyna, nawet u „biernych palaczy”. Osoby palące skracają sobie życie o 15 lat. Zwrócił uwagę, że osobom proponującym środki na „polepszenie” samopoczucia, pamięci, nastroju itp. chodzi przede wszystkim o „zbicie kasy” poprzez  wciągnięcie młodych ludzi w wir nałogu, z którego wyjście jest bardzo trudne, a uzależnić można się od pierwszego razu.

 Zachęcał młodzież do szukania własnych pasji, stawiania sobie celów i wytrwałego dążenia do ich realizacji. Zwrócił uwagę, że każdy decyduje o swoim życiu i dokonując wyboru powinniśmy być świadomi konsekwencji naszych działań.

W opowiadanie poszczególnych historii prowadzący wplatał utwory muzyki elektronicznej we własnym wykonaniu, tworzone na żywo za pomocą elektrofonów-syntezatorów i samplerów.

Serdecznie dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która sfinansowała organizację koncertu.

 Mamy nadzieję, że przytoczone historie skłonią młodzież do refleksji i podejmowania odpowiedzialnych decyzji  oraz  życia bez nałogów.

Pedagog szkolny: Marta Lewczuk