Aktualności

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu Naszej Szkoły. To uroczystość wyjątkowa, budująca tradycję i wspólnotę między dyrekcją, nauczycielami, wychowawcami, uczniami i rodzicami.

Tegoroczna uroczystość odbyła się 25 października 2019 r. W roli głównej wystąpili nasi pierwszoklasiści, czyli 158 uczniów, z ośmiu klas pierwszych, którzy oficjalnie stali się częścią szkolnej społeczności Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Zamoyskiego w Jabłoniu. Swoją obecnością zaszczycili nas także goście: ks. Zbigniew Szyprowski- proboszcz parafii Św. Tomasza Biskupa z Villanowy w Jabłoniu, Pani Elżbieta Mazurek- przewodnicząca Rady Rodziców oraz rodzice uczniów klas pierwszych.

Pani Dyrektor Agnieszka Piekarska, w słowach skierowanych do uczestników uroczystości, podziękowała licznie zgromadzonym rodzicom uczniów klas pierwszych za zaufanie, jakim obdarzyli Naszą Szkołę, wybierając ją na miejsce dalszej edukacji swoich dzieci. Pani Dyrektor, w swoim przemówieniu, podkreśliła wielką rolę szkoły w kształtowaniu osobowości młodego człowieka, który oprócz zdobycia wiedzy i umiejętności powinien hartować swój charakter, radzić sobie z przegranymi i wygranymi, być kreatywnym i okazywać szacunek innym.   Życzenia i słowa otuchy dla pierwszoklasistów padły również z ust przewodniczącej Rady Rodziców oraz przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego.

Zasadniczym punktem uroczystości było złożenie przyrzeczenia przez uczniów klas pierwszych. Pierwszoklasiści ślubowali m. in. rzetelnie i uczciwie wypełniać obowiązki ucznia, kierować się ideałami humanizmu, tolerancji, uczciwości i odwagi, szanować tradycję i dobre imię Zespołu Szkół Centrum Kształcenia rolniczego im. A. Zamoyskiego w Jabłoniu.

Uroczyste ślubowanie zakończyła część artystyczna przygotowana przez pierwszoklasistów utalentowanych muzycznie: Wiktorię Olichwierowicz, Jarosława Dzyra i Jakuba Matejuka pod kierunkiem Pani Bożeny Kusiuk.

Po części oficjalnej i zrobieniu pamiątkowych zdjęć, wszyscy pierwszoklasiści i ich rodzice udali się na mniej oficjalne, ale równie przyjemne spotkania z wychowawcami klas pierwszych przy kawie i słodkim, co nieco.

Serdecznie dziękujemy!