Aktualności

Rozwój technologii i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Tuż przed majowym weekendem mieliśmy przyjemność gościć w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu Pana Bernarda Chilczuka – kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Parczewie oraz Pana Marka Siuciaka –  brokera Innowacji działających w ramach sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Spotkanie zostało zorganizowane dla klasy 1 RT. Pan Marek Siuciak przybliżył nam aspekty  dotyczące wykorzystania instalacji oze na obszarach wiejskich. Podczas wykładu usłyszeliśmy o efektywnej redukcji kosztów energii w związku z wykorzystaniem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, o rozwoju technologii  oraz  wiele ciekawostek związanych z odnawialnymi źródłami energii. Omówione zostały także przykłady wykorzystania oze w gospodarstwach wiejskich. Takie działania edukacyjne wzbogacają naszą wiedzę i pozwalają na wymianę doświadczeń. Dziękuję Panu Markowi  Siuciakowi za poświęcony czas i miłą współpracę.

Marta Marecka-Gierej
Maria Korpysz