Uncategorized

Rozeznanie rynku – usługa cateringowa

Zaproszenie do składania ofert zgodnie z procedurą rozeznania rynku w ramach realizacji projektu
,,Rozwój zawodowy krokiem w przyszłość , na podstawie Umowy nr RPLU.12.04.00-06-0004/17-00 zawartej z Województwem Lubelskim, Departamentem Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Lublinie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe, realizowanego przez  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu.

https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2019/10/Rozeznanie-rynku-usługa-cateringowa-08.10.2019.doc