Uncategorized

Religia kl. IP4, kl. IFTR, kl.IF4R

Religia 23.04.2020r.

Temat: Ukazanie uświęcającego udziału w liturgii.

Liturgia czynnością Kościoła

Słowo „liturgia” pochodzi z języka greckiego (λειτουργια) i oznacza służbę o charakterze publicznym, działanie na rzecz ludu.

Liturgia jest czynnością całej wspólnoty Kościoła. W liturgii biorą udział ochrzczeni, przewodniczy jej biskup lub prezbiter. Każdy chrześcijanin powinien być odpowiedzialny za głębię i formę liturgii eucharystycznej.

Liturgia sprawia, że człowiek żyjący „tu i teraz” zostaje włączony w zbawcze dzieło trwające w Bożym „teraz” – ona to dzieło urzeczywistnia.

Soborowa definicja liturgii

Słusznie przeto uważa się liturgię za wykonywanie kapłańskiego urzędu Jezusa Chrystusa; w niej przez znaki widzialne wyraża się, i w sposób właściwy poszczególnym znakom urzeczywistnia się uświęcenie człowieka, a mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa, to jest Głowa ze swymi członkami, wykonuje całkowity kult publiczny.
Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum concilium”, 7.

Rok liturgiczny to sam Chrystus, który trwa w swoim Kościele.

Postaraj się zapamiętać!

 Rok liturgiczny (kościelny)  

Liturgia Godzin („Brewiarz”)

 • Wezwanie – początek pierwszej modlitwy dnia
 • JUTRZNIA – modlitwa poranna
 • Godzina czytań – modlitwa z dwoma dłuższymi czytaniami odmawiana o dowolnej porze dnia
 • Godzina w ciągu dnia
 • NIESZPORY – modlitwa wieczorna
 • Kompleta – modlitwa przed spoczynkiem, rozpoczynająca się od rachunku sumienia

Niektóre znaki i gesty liturgiczne 

 • Wzniesione ręce – najstarszy gest modlitewny („orant”, modlitwa Mojżesza Wj 17,11-12)
 • Znak krzyża – jest wyzwaniem wiary w Boga Trójjedynego.
 • Postawa stojąca – wyraz uszanowania, czujności, gotowości do działania
 • Postawa siedząca – słuchanie, refleksja, medytacja. Jest to postawa, która ułatwia skupienie potrzebne do przyjmowania i rozważania Słowa Bożego
 • Postawa klęcząca – naturalny gest adoracji, pokory, pokuty
 • Skłony (głowy) – znak pokoju – wyrażamy nim wzajemną miłość, przekazujemy go przed przyjęciem Komunii Świętej.
 • Leżenie krzyżem – jest znakiem największej adoracji i pokuty. (np. postawę tę  przyjmuje celebrans na początku celebracji Wielkiego Piątku)

Zadanie:
Poszukaj informacji o ilości osób mogących uczestniczyć we Mszy Świętej w Twojej lub innej parafii. W najbliższym czasie postaraj się uczestniczyć we Mszy Świętej aby spełnić przykazanie pierwsze, drugie i trzecie Kościelne.

Z poważaniem,
Małgorzata Łobejko