Uncategorized

Religia: kl. IP4, IBT

Temat: Sposoby modlitwy

W ubiegłym tygodniu mówiliśmy o modlitwie, jej istocie, konieczności i potrzebie. Omawiany dzisiejszy temat jest rozszerzeniem poznanych wiadomości.

Niektórzy wielcy mistrzowie modlitwy i ich rady:

– św. Antoni Wielki „Pustelnik” (ok. 250-356) – wyciszenie, pokuta…
– św. Benedykt z Nursji (ok. 480-543) – harmonia między modlitwą, pracą a odpoczynkiem, wspólnota, studiować i uczyć innych…
– św. Franciszek z Asyżu (1181-1226) – prostota, radość, przyjaźń ze światem, wymiar pasyjny (stygmaty)…
– św. Tomasz z Akwinu (1225-1274) – wiedza pomaga wierzyć…
– św. Ignacy Loyola (1491-1556) – „wojskowa” precyzja, ignacjańska szkoła modlitwy…
– św. Jan od Krzyża (1542-1591) – mistyk hiszpański
– św. Ojciec Pio z Pietrelciny (1887-1968) – współczesny stygmatyk
– św. Jan Paweł II – Szkoła Modlitwy Jana Pawła II

Katechizm Kościoła Katolickiego * KKK 2700-2724

2721 Tradycja chrześcijańska obejmuje trzy główne formy życia modlitwy: modlitwę ustną, rozmyślanie i kontemplację. Skupienie serca jest ich wspólną cechą.

2722 Modlitwa ustna, oparta na zjednoczeniu ciała i ducha w naturze ludzkiej, włącza ciało w modlitwę wewnętrzną serca, za przykładem Chrystusa modlącego się do swojego Ojca i uczącego swoich uczniów modlitwy „Ojcze nasz”.

2723 Rozmyślanie jest modlitewnym poszukiwaniem, które pobudza myśl, wyobraźnię, uczucie, pragnienie. Jego celem jest przyswojenie sobie w wierze rozważanego przedmiotu, odniesionego do rzeczywistości naszego życia.

2724 Kontemplacja myślna jest prostą formą wyrażenia tajemnicy modlitwy. Jest spojrzeniem wiary utkwionym w Jezusa, słuchaniem słowa Bożego, milczącą miłością. Urzeczywistnia ona zjednoczenie z modlitwą Chrystusa w takim stopniu, w jakim pozwala nam uczestniczyć w Jego misterium.

Formy życia modlitwy:

– modlitwa ustna (mówię)
– rozmyślanie (zagłębiam się)
– kontemplacja (jestem)

Wspólną ich cechą jest skupienie serca – wiara w prawdziwe spotkanie i przebywanie z Bogiem, więź, która ma łączyć człowieka, dziecko Boże, z Ojcem wszystkich ludzi.

Kontemplacja – człowiek ustawia żagle i czeka, Duch Święty tchnie w te żagle.

Rodzaje modlitwy:

– uwielbienia
– dziękczynienia
– przebłagania
– prośby

Modlitwa jest czynnością człowieka i jak każde inne dzieło ludzkie wymaga spełnienia pewnych warunków i zastosowania konkretnej metody

Warunki dobrej modlitwy:

– szczerość, pokora
– wyciszenie wewnętrzne, cisza, „skupienie serca”
– pragnienie spotkania z Bogiem

Proszę o ułożenie własnej modlitwy, zapisanie jej do zeszytu. W wieczornej modlitwie poproś  Pana Jezusa o uwolnienie od epidemii.

Dziękuje również za nadsyłane prezentacje i zapewnienie, że modlicie się na różańcu.

Pozdrawiam,
Katechetka, Małgorzata Łobejko