Uncategorized

Religia kl. IFTR

Religia 05.06.2020r.

Temat: Boże Ciało – odwiedziny Boga.

 
W Biblii, Jezus ukazuje się nam jako prawdziwy chleb z nieba, przewyższający cudowną mannę z czasów przejścia Izraelitów przez pustynię. Mówi nam: „Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”. Żydzi buntują się mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało do spożycia”. W odpowiedzi na to Jezus mówi coś więcej, że spożywanie Jego Ciała i Krwi jest niezbędne, by mieć życie w sobie i to życie trwające na wieki. Uczniowie kiwają głowami i stwierdzają: „Trudna jest ta mowa”. Zaś ewangelista dodaje: „Odtąd wielu uczniów jego odeszło i już z nim nie chodzili”. Co prawda Apostołowie zostali, ale i oni nie rozumieli do końca trudnych słów Chrystusa. Bóg uwzględnia braki ludzkiej wiary, nie potępia niedowiarków, ale pragnie nam pomóc w zrozumieniu tej tajemnicy. Zna ludzkie słabości, o których Jezus powiedział: „Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie”. Po tych słowach Ewangelia pokazuje, że uczynił jeszcze jeden cudowny znak swej mocy, by wzmocnić ludzką wiarę.

Przyczyna powstania
Taki był też sens cudu, który się dokonał we włoskiej Bolsenie, przy grobie św. Katarzyny:
Cudowny znak został dany czeskiemu kapłanowi Piotrowi, pielgrzymującemu do Rzymu w 1263 roku .Pragnął on przy grobie swego patrona Apostoła Piotra, umocnić swoją osłabioną wiarę, zwłaszcza w obecność Chrystusa w Eucharystii, która w owym czasie przez wielu była kwestionowana. Gdy odprawiał Mszę św. w krypcie gdzie był grób męczennicy św. Krystyny, podczas Komunii oniemiał. Z trzymanej w palcach Hostii, przeistoczonej już postaci Ciała Chrystusa, zaczęła skapywać krew pozostawiając na korporale widoczne ślady. Cudzoziemiec zadrżał, krzyknął, i padł zemdlony. Wyniesiono go do zakrystii i co śmieszne zapomniano o nim, wszyscy bowiem pobiegli podziwiać pozostawiony na ołtarzu korporał z kroplami Krwi. W tym czasie niedaleko w Orvieto przebywał papież Urban IV. Wysłał on szybko tam swoich ekspertów, aby zbadali całą sprawę. Po stwierdzeniu prawdziwości, eksperci zabrali ze sobą relikwie i wyruszyli w drogę powrotną do Orvieto. Na ich spotkanie wyszedł papież, na moście di Rivochiaro (most Słońca) nastąpiło przekazanie korporału papieżowi, który podniósł go i ukazał wszystkim wiernym. To właśnie wydarzenie dało początek procesjom ku czci Ciała i Krwi Pańskiej.

Cel święta
Jak czytamy w papieskiej bulli, uroczystość miała być przebłaganiem i zadośćuczynieniem za znieważanie Najświętszego Sakramentu i odstępstwa od wiary świętej oraz miała upamiętniać ustanowienie Eucharystii.

Boże Ciało w Polsce
Święto Bożego Ciała dotarło do Polski w 1320 roku, czyli w czasach króla Władysława Łokietka. W naszej polskiej tradycji to święto miało związek z odwróceniem nieszczęść oraz uproszeniem pogody i błogosławieństwa plonów. Specyficzną formę przybrały w Polsce dekoracje ołtarzy, którymi zajmowały się w miastach poszczególne dzielnice, bractwa i cechy rzemieślnicze, na wsiach przedstawiciele wszystkich stanów lub mieszkańcy osiedli i przysiółków.

Wiara obnoszona ulicami miast
„Oto wielka tajemnica wiary”. Słyszymy te słowa w istotnym momencie Mszy św., gdy złożone przez nas dary chleba i wina stały się Ciałem i Krwią Chrystusa. Tak wyznajemy Jego Tajemniczą obecność w Eucharystii. Widzimy Go tu nie oczyma ciała, ale oczyma wiary, w której trwamy.

Widzialna obecność Niewidzialnego
Jeżeli zaś ktoś nie chce uznać takiej przemiany za możliwą, niech zauważy, o ile wierzy w Boga oczywiście, że skoro mocą sił przyrody jedna rzecz może się przemienić w inną przez przemianę formy, np. woda zmienia się w lód lub w parę wodną, to o ileż bardziej moc Boga, który sprawia, że te formy istnieją, może ją całą zmienić w inną całość, tak, aby chleb się stał Ciałem, a wino Krwią. Bóg wkracza w nasz świat pod postacią rzeczy widzialnych, Aby więc Ciało i Krew Chrystusa były dla nas duchowym, boskim posiłkiem, podawane są nam jakby były zwykłym pokarmem i napojem nie pod postacią ciała i krwi, ale pod postaciami chleba i wina.

Dziwne jest jednak i paradoksalne, że ludzie wolą dziś wierzyć horoskopom, wróżbom, czarom, jakimś dziwnym przywódcom, a nie ufają do końca słowom Jezusa.

Ku przestrodze
Jeszcze jedna ważna rzecz – Apostołowie ostrzegali chrześcijan, że niegodne przyjmowanie Komunii św. szkodzi poważnie tym, którzy to robią:
Dlatego to właśnie wielu wśród was chorych słabych i wielu też umarło„. /Kor.11.30/.

Niech Komunia św. przyjmowana zawsze z wiarą, będzie dla was pokarmem na życie wieczne.

  Procesja Bożego Ciała jest nie tylko manifestacją wiary wspólnoty danej Parafii czy Kościoła, ale jest przede wszystkim okazją by „pokazać” naszemu Bogu miejsca naszego życia, pracy i zabawy. To okazja by ten właśnie Bóg wkroczył w miejsca, w które być może rzadko Go zapraszasz. Więc w ten najbliższy czwartek, gdy będziesz przechodził obok swojej szkoły, zakładu pracy lub miejsca rozrywki poproś Boga ukrytego w postaci Chleba, by pobłogosławił te miejsca. Nie bój się! On niczego ci nie zabierze. Wręcz przeciwnie sprawi, że te miejsca będą ci lepiej służyły, a ty będziesz szczęśliwszy.

Zadanie: W miarę możliwości zachęcam do uczestnictwa w uroczystościach Bożego Ciała.

Z poważaniem,
Małgorzata Łobejko