Uncategorized

Religia kl. IF4R

Religia 30.04.2020r.

Temat: Narodowe Czytanie Pisma Świętego.

Drodzy Uczniowie,
W Kościele katolickim dn.26.04.2020r. obchodzona była Niedziela Biblijna, która rozpoczęła 12. Tydzień Biblijny. Tego dnia organizowany był też Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Wydarzenie miało charakter ogólnopolski. W świątyniach odbywała się uroczysta lektura fragmentu księgi biblijnej.

Głównym celem Narodowego Czytania Pisma Świętego rozpoczynającego Tydzień Biblijny, jest zaproszenie wierzących do osobistej, codziennej lektury i rozważania fragmentu Pisma Świętego.

W tym roku motto Tygodnia Biblijnego brzmi:
„Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego”.

Dzieło Biblijne chce podczas tegorocznego Tygodnia Biblijnego uczcić również 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II.

Słowo Boże jest zawsze aktualne i w każdym dniu przynosi nam konkretne przesłanie, dając odpowiedzi, wskazówki, przestrogi, pocieszenia, ale przede wszystkim przynosząc nadzieję. Otwierając Pismo Święte, czytamy, co Bóg właśnie tego dnia mówi do nas.

Zachęcam się do Was aby w tym tygodniu w ramach możliwości czytać wybrane fragmenty z Pisma Świętego (Ewangelia wg św. Mateusza).

Obejrzyj film:
https://www.youtube.com/watch?v=zWDI1qKoBgQ

 

 

Religia 30.04.2020r.

Temat: Uroczystość NMP Królowej Polski.

W najbliższą niedzielę dn. 03.05.2020r. będziemy obchodzić uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza – powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystość została ustanowiona na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 r.
W 1920 r. zatwierdził je dla Kościoła w Polsce papież Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto zostało podniesione do rangi uroczystości.

Święto wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi.
Jej kult jako Królowej Polski jest bardzo stary. Przykładem może być „Bogurodzica”, (najstarsza polska pieśń religijna), która przez wieki pełniła rolę narodowego hymnu.

W czasie najazdu szwedzkiego, 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej, przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej, król Jan Kazimierz złożył uroczyste Śluby, w których m.in. zobowiązywał się szerzyć cześć Maryi, wystarać się u papieża o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej, a także zająć się losem chłopów i zaprowadzić w państwie sprawiedliwość społeczną.

Temu uroczystemu wydarzeniu towarzyszyło odśpiewanie litanii do Najświętszej Panny. Nuncjusz apostolski dodał do tej modlitwy wezwanie „Królowo Korony Polskiej, módl się za nami”, które zgromadzeni biskupi i senatorowie trzykrotnie powtórzyli.

Szczególne związanie kultu Maryi, Królowej Korony Polskiej, z Jasną Górą nastąpiło 8 września 1717 r., kiedy to dokonano koronacji jasnogórskiego obrazu, co uznano za koronację Maryi na Królową Polski.

Wezwanie „Królowo Polski” zostało na stałe wpisane do litanii loretańskiej w 1908 r., kiedy zezwolił na to papież Pius X. W tym samym roku ustanowił on też święto Królowej Polski dla diecezji lwowskiej.

Po uzyskaniu niepodległości przez Polskę biskupi zwrócili się do Stolicy Apostolskiej z prośbą rozszerzenia tego święta na cały kraj. Jako datę zaproponowano dzień 3 maja, na pamiątkę pierwszej polskiej Konstytucji, która realizowała część ślubowań króla Jana Kazimierza. Święto zatwierdzone zostało oficjalnie w 1920 r. przez papieża Benedykta XV.

W 300. rocznicę królewskich ślubów, nową ich wersję opracował przebywający wówczas w miejscu internowania Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński.

OBRAZ MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

Jasnogórskie Śluby Narodu – po uwolnieniu Prymasa – złożył uroczyście na Jasnej Górze Episkopat Polski 26 sierpnia 1956 r. w uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej w obecności miliona wiernych. 10 lat później, 3 maja 1966 r. tam właśnie odbyły się centralne uroczystości milenijne chrztu Polski. Dokonano wówczas aktu zawierzenia Matce Bożej i powierzenia narodu polskiego Jej opiece na kolejne 1000 lat.

Pomódl się słowami Apelu Jasnogórskiego:
https://www.youtube.com/watch?v=FhHNjyEsr88&feature=youtu.be

Z poważaniem,
Małgorzata Łobejko