Uncategorized

Religia kl. IBT

Religia 29.05.2020r.

Temat: Ukazywanie wartości systematycznych modlitw.

Przykład Jezusa
„Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił.” (Mk 1,29-39)

Argumenty za poranna modlitwą:

  • pobożne „dzień dobry!” dla Boga, który jest mi bliski;
  • powierzenie Bogu tego, co dzień przyniesie;
  • ufna prośba o pomoc;
  • ustawienie właściwej hierarchii spraw – zaczynam od tego, co dla mnie najważniejsze;

Argumenty za wieczorną modlitwą:

  • dziękczynienie za dzień;
  • podsumowanie dnia (rachunek sumienia);
  • pobożne „dobranoc”;

 Największym wrogiem modlitwy jest pośpiech i bezmyślność.
Modlitwa może być krótka, nigdy byle jaka!

Ostrzeżenie Apostoła                                      

Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.

Jk 4,1-3

Modlitwy poranne

Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem nasze czyny i wspieraj je swoja łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie.
Panie Boże, Królu nieba i ziemi, kieruj i uświęcaj dzisiaj nasze dusze i ciała, nasze myśli, słowa i uczynki, spraw, abyśmy postępowali według Twoich przykazań i przy Twojej pomocy unikając grzechu dążyli do wiecznego zbawienia.

Benedictus – Pieśń Zachariasza (Łk 1, 68-79)

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.

Magnificat – Pieśń Maryi (Łk 1, 46-55)

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Pamiętaj o modlitwie porannej i wieczornej, gdyż są bardzo ważne.

Z poważaniem,
Małgorzata Łobejko