Uncategorized

Religia kl. IBT

Religia 17.04.2020r.

Temat: Łagiewniki – iskra Miłosierdzia.

Dnia 19. 04. 2020r obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego. Miłosierdzie jest przymiotem szczególnym, określa bowiem, jaki Bóg naprawdę jest. Zasadniczym aktem nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego jest ufność. Wszystkie inne formy czci posiadają tym większą wartość, im bardziej wyrażają zawierzenie Miłosierdziu Bożemu. Przyjrzyjmy się im.

Obraz Miłosierdzia Bożego

Obraz, który powstał na podstawie wizji mistycznej s. Faustyny, jest narzędziem wyjednywania łask. Umieszczone u dołu obrazu słowa: „Jezu, ufam Tobie!”, wzywają do bezgranicznego zawierzenia Miłosierdziu Bożemu i do miłosierdzia wobec bliźnich przez czyn, słowo i modlitwę. Obraz jest wypadkową dwóch wydarzeń ewangelicznych: przebicia włócznią na Kalwarii boku Jezusa, z którego wypłynęły Krew i Woda – symbole Miłosierdzia Bożego – a także ukazania się Zmartwychwstałego w Wieczerniku, w chwili ustanowienia Sakramentu Miłosierdzia, czyli spowiedzi św. To wskazówka, aby modlitwę przed tym niezwykłym wizerunkiem Zbawiciela poprzedzić rachunkiem sumienia, na ile sami jesteśmy ufni i miłosierni.

Święto Miłosierdzia Bożego

To liturgiczne uwielbienie Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, zwaną „Białą” albo „Przewodnią”. Święto nazywane jest w „Dzienniczku” s. Faustyny „ostatnią deską ratunku” dla dusz i dniem szczególnych łask dla największych grzeszników, a dla kapłanów – okazją do głoszenia kazań o Miłosierdziu Bożym. Przystąpieniu w tym dniu do sakramentów pojednania i Eucharystii towarzyszyć ma niezwykła łaska: odpuszczenie zarówno win, jak i kar, co przewyższa odpust zupełny. Łaska ta jest porównywalna ze skutkami chrztu św. i dlatego bywa nazywana „Chrztem w Miłosierdziu Bożym”.

Koronka i Nowenna do Miłosierdzia Bożego

Pan Jezus przekazał s. Faustynie tekst modlitwy odmawianej na paciorkach różańca. Do jej odmawiania przywiązane są łaski: nawrócenia, uśmierzenia gniewu Bożego, spokojnej śmierci i dostąpienia Miłosierdzia Bożego zarówno przez tych, którzy ją odmawiają, jak i przez umierających. Przez odmawianie Koronki można wyjednać wszystko, co jest zgodne z wolą Bożą. Modlitwie powinien jednak towarzyszyć akt całkowitego zawierzenia Miłosierdziu Bożemu oraz uczynki miłosierdzia wobec bliźnich. Tekst Koronki wchodzi w skład Nowenny ku czci Miłosierdzia Bożego, odmawianej pomiędzy Wielkim Piątkiem a Niedzielą Przewodnią, codziennie w intencji innej grupy osób. Nowenna jest przygotowaniem do Święta Miłosierdzia Bożego.

Godzina Miłosierdzia

Według słów zapisanych w „Dzienniczku” szczególnym momentem wielbienia Miłosierdzia Bożego jest godzina trzecia po południu, czyli czas konania Pana Jezusa na Golgocie. O tej godzinie mamy zagłębiać się w Jego opuszczenie w chwili śmierci, np. poprzez odprawienie Drogi krzyżowej, odmówienie Koronki czy adorację Najświętszego Sakramentu.

Zapraszam i zachęcam wszystkich do odprawiania Godziny Miłosierdzia o godz: 15:00, oraz do odmawiania koronki do Miłosierdzia Bożego. Jest to jak przekazał Pan Jezus w Dzienniczku św. Faustynie (Dz. 59) godzina wielkiego Miłosierdzia dla świata i zapewnia nas, że żadna dusza nie zginie, a gdy chociaż jeden raz odmówi koronkę to nawet najcięższy grzesznik dostąpi wielkiego Miłosierdzia w godzinie śmierci.

(Koronkę odmawiać można na zwykłym różańcu)

Początek:
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga…

Na dużych paciorkach (1 raz): przed każdą częścią – tak jak w różańcu:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy): po 5 części. -tak jak w różańcu:
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy):
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Z poważaniem,
Małgorzata Łobejko