3MTP (Tech)Zdalne Lekcje

Rachunkowość i rozliczenia podatkowe kl. 3MTP / technik agrobiznesu

Temat:  Konto księgowe.

Cel lekcji: nabycie umiejętności określania budowy konta bilansowego i dokonywania otwarcia i zamknięcia konta.

1.Pojęcie konta księgowego.

Konto księgowe to specjalne urządzenie księgowe służące do księgowania zmian zachodzących w składnikach bilansu oraz w elementach wpływających na wynik finansowy.

2.Elementy składowe konta.

a.nazwa konta dostosowana  jest do treści ekonomicznej księgowanych na koncie operacji gospodarczych.

b.dwie przeciwstawne strony konta

-lewa, którą nazywamy Debet (Dt) lub Winien (Wn)

-prawa, którą nazywamy Credit (Ct) lub Ma

3.Czynności związane z funkcjonowaniem konta.

1)zakładanie konta – wpisanie nazwy konta lub symbolu zgodnie z planem kont,

2)otwarcie konta – wpisanie kwoty salda początkowego z bilansu (Sp., B.O.),

3)księgowanie operacji gospodarczych – zapisanie kwoty operacji po odpowiedniej stronie konta tj. po stronie debetowej (Dt) lub kredytowej (Ct)

4)zamknięcie konta – obliczenie i wpisanie obrotów konta, salda konta,

5)zbilansowanie obrotów konta – ostateczne podsumowanie konta i podkreślenie kwot podwójną kreską.

NOTATKA do lekcji: 8.04 Konto ksiegowe

4.Zadania do wykonania: proszę zapoznać się z materiałem na stronie

https://www.findict.pl/academy/rachunkowosc/podstawy_rachunkowosci/konto/operacje_na_koncie.php

i zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

1)Co to jest obrót konta?

2)Co to jest saldo konta?

3)O czym informuje saldo początkowe i jakim zapisem je się określa?

4)Ile obrotów może mieć konto księgowe?

5)Kiedy saldo jest debetowe (Dt), a kiedy kredytowe (Ct)?

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam, Beata Waszczuk