Uncategorized

Rachunkowość i rozliczenia podatkowe kl. 3 MTP / technik agrobiznesu

Temat: Bilans majątkowy.

1.Cele: doskonalenie umiejętności sporządzania bilansu uproszczonego oraz stosowanie zasady równowagi bilansowej
2.Plan przebiegu lekcji/zajęć
-powtórzenie wiadomości  w zakresie budowy bilansu i sporządzania bilansu majątkowego.

  1. Powtórzenie

– w bilansie stosuj układ numeracji składników wynikający z budowy bilansu numeracja nie jest dowolna. Musi być zachowany właściwy układ i nazw składników bilansowych.

Pamiętaj o zachowaniu zasady równowagi bilansowej  A = P. Dlatego sprawdzaj obliczenia rachunkowe.

Jeśli brakuje kwoty jakiegoś składnika to od sumy aktywów odejmujemy wszystkie wartości pasywów i otrzymujemy brakującą kwotę. Sprawdź wtedy zawsze czy A= P

4.Materiały i zadania do wykonania: Sporządź  bilans majątkowy do dn.2.04.br.

Założenia:  Hurtownia IMPEX Sp. z o.o. ul. Lipowa 12, 21-500 Biała Podlaska, posiada na dzień 31.12.20XX r. następujące składniki aktywów i pasywów:

Zobowiązania wobec dostawców              3 500,-

Towary                                                          7 790,-

Budynki                                                         50 270,-

Oprogramowanie komputerowe                 4 000,-

Kredyt bankowy                                           6 300,-

Inwestycje długoterminowe                         3 000,-

Wynik finansowy  (zysk)                              ……..

Rachunek bankowy                                     12 960,-

Kapitał udziałowy                                         50 000,-

Należności od odbiorców                            3 700,-

Kapitał zapasowy                                         12 120,-

ZAŁĄCZNIK  Bilans Karta pracy 2

Wszelkie pytania proszę kierować na mailowy adres  beata.klasa12@gmail.com lub przez dziennik elektroniczny . Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.

Pozdrawiam

Beata Waszczuk