PSYCHOLOG SZKOLNY

Psycholog szkolny: Zaburzenia psychiczne można i należy leczyć.

Czy zauważyliście, że problemy kardiologiczne, rak czy cukrzyca budzą współczucie u innych, a osoby zmagające się z nimi mogą liczyć na słowa otuchy. Choroby psychiczne spotykają się jednak z innymi reakcjami.

Kampania społeczna „NieObecni. Nasze zdrowie psychiczne” pokazuje, że osoby cierpiące na choroby psychiczne i uzależnienia często bywają nieobecne w życiu zdrowych – niezauważane, obrażane, odtrącane, włączone ze społeczeństwa. Warto pamiętać, że te osoby często mają takie same potrzeby, plany i marzenia jak zdrowi.

 

Zakłócenia czynności psychicznych:

 • Zaburzenia związane ze stresem,
 • Zaburzenia adaptacyjne,
 • Zaburzenia lękowe,
 • Zaburzenia nerwicowe,
 • Zaburzenia odżywiania,
 • Zaburzenia snu,
 • Zaburzenia popędu płciowego,
 • Zaburzenia osobowości,
 • Zaburzenia związane z używaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych

 

Choroby psychiczne to grupa poważniejszych zaburzeń psychicznych, które mogą u dotkniętej nimi osoby powodować utratę rozeznania rzeczywistości lub kontroli nad swym zachowaniem.

Zalicza się do nich:

 • choroby afektywne,
 • schizofrenię,
 • psychozy urojeniowe
 • krótkotrwałe epizody psychotyczne,
 • otępienia,
 • zespoły amnestyczne,
 • zespoły zaburzeń świadomości,
 • psychozy spowodowane używaniem alkoholu i innych substancji.

 

 Miejsca gdzie można uzyskać pomoc w zakresie zdrowia psychicznego:

 • Przychodnia  – lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego (Do psychiatry w poradni zdrowia psychicznego nie jest wymagane skierowanie)
 • Poradnie sprofilowane np.: poradnie zdrowia psychicznego i poradnie leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży, poradnie dla osób z zaburzeniami rozwoju, poradnie psychologiczne i poradnie leczenia nerwic, poradnie leczenia uzależnienia
 • Psychiatryczne oddziały szpitalne
 • Zespoły leczenia środowiskowego dla dzieci i młodzieży
  a także:
 • Ośrodki pomocy społecznej i centra pomocy rodzinie
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Ośrodki interwencji kryzysowej (współpracujące z wymiarem sprawiedliwości, prokuraturą, policją oraz organizacjami pozarządowymi)
 • Poradnie rodzinne (Do poradni rodzinnej nie jest wymagane skierowanie, porady udzielane są nieodpłatnie. Poradnie przyjmują mieszkańców określonego obszaru powiatu, gminy, miasta)

 Wczesne rozpoznawanie objawów zaburzeń psychicznych, udzielanie tym osobom poradnictwa i wsparcia oraz kierowanie do placówek lecznictwa ma istotne znaczenie dla powstrzymania rozwoju zaburzeń i poprawy stanu zdrowia psychicznego.

 

Anna Gronowska