PSYCHOLOG SZKOLNYZdalne Lekcje

Psycholog szkolny: Stop mowie nienawiści !

MOWA NIENAWIŚCI to wypowiedzi, które podżegają, szerzą, promują lub usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści oparte na nietolerancji, w tym nietolerancję wyrażoną przez agresywny nacjonalizm, dyskryminację oraz wrogość wobec imigrantów i mniejszości.

MOWA NIENAWIŚCI czyli obrażanie i wyzywanie ze względu na konkretne cechy tożsamości np. płeć , rasę, wiek itd. często bazuje na stereotypach.

Stereotypy opierają się na uogólnieniu i dają nam uproszczony obraz świata. Poprzez stereotypy dzielimy ludzi na grupy ludzi którzy wydają nam się podobni do siebie. W rzeczywistości w każdej grupie ludzie są różni. Przypisywanie im wszystkim określonej cechy tylko z powodu płci, narodowości, religii jest nieuzasadnione, a często bywa krzywdzące i niesprawiedliwe.

 

Skala problemu związanego z MOWĄ NIENAWIŚCI w Internecie  z roku na rok wzrasta.

MOWA NIENAWIŚCI to przestępstwo, a sprawcy są ścigani przez prawo.

Anna Gronowska