3MTP (Tech)Zdalne Lekcje

Przetwórstwo żywności – III MPT

Witam! 24.04.2020.  Temat :Metody utrwalania żywności – metody fizyczne

Celem lekcji jest poznanie różnych metod utrwalania żywności stosowanych w produkcji i przetwórstwie żywności.

Zadania na dzisiaj:

  1. Pojęcie utrwalania żywności
  2. Podział metod utrwalania
  3. Charakterystyka metod fizycznych

1.. Utrwalanie albo konserwowanie żywności jest to działanie zmierzające do przedłużenia trwałości żywności poprzez: niedopuszczenie do rozwoju i działalności drobnoustrojów, przez ich zabicie lub usunięcie połączone z zabezpieczeniem przed zakażeniem wtórnym.

Ad.2 Podział metod utrwalania żywności: fizyczne , chemiczne, biologiczne, niekonwencjonalne

Ad.3 Fizyczne metody utrwalania żywności polegają na wykorzystaniu zjawisk fizycznych takich jak działanie wysokiej bądź niskiej temperatury. Należą do nich :
a)pasteryzacja-odbywa się w temperaturze do 100 st. C
b)sterylizacja-proces termiczny który odbywa się w temperaturze pow. 100 st.C
c)apertyzacja-ogrzewanie przetworów,produktów w szczelnie,hermetycznie zamkniętych opakowaniach (słoiki,butelki,puszki)
d)zamrażanie-odbywa się w temperaturze od -20 do -30 st. C.Przechowywanie zamrożonych produktów -18 st. C.
e)chłodzenie-proces polegający na schłodzeniu żywności do temperatury +10 st. C do 0 st. C
f)tyndalizacja-potrójna pasteryzacja,stosuje się ją przede wszystkim do gotowania przetworów mięsnych
g)liofilizacja-suszenie poprzez zamrażanie z pominięciem fazy ciekłej.Żywność liofilizowana zachowuje pełną wartość odżywczą,jest trwała i po uwodzeniu łatwo wraca do stanu pierwotnego.

Do tych metod fizycznych należy również solenie i zastosowanie cukru. Mają one na celu zwiększenie ciśnienia osmotycznego.

Na pocztę elektroniczną otrzymacie też prezentację o utrawlaniu żywności ( slajdy 1-33 dotyczą dzisiejszego tematu)

Z lekcji należy sporządzić notatkę oraz podać przykłady przetworów utrwalanych metodami fizycznymi (2-3 przykłady)  Termin nadsyłania prac 29.04.2020

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – jolantazajac66@wp.pl  lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia.

Jolanta Zając