Uncategorized

Przetwórstwo żywności 3MTP

17.04.2020
Temat: Operacje i procesy jednostkowe w produkcji żywności.

Drodzy uczniowie. Kontynuujemy nauczanie.
Celem dzisiejszej lekcji jest :
Omówienie i wyjaśnienie operacji i procesów fizykochemicznych i biotechnologicznych zachodzących w produkcji żywności

Zadania na dziś:

Operacje i procesy fizykochemiczne
Procesy biotechnologiczne –pojęcie i zastosowanie
Procesy fermentacyjne – rodzaje i znaczenie

Operacje i procesy fizykochemiczne – Czynności zasadnicze procesu technologicznego to operacje i procesy fizykochemiczne
Istotą ich jest zmiana stanu skupienia lub rozproszenia.
Należą do nich : krystalizacja, emulgowanie, sorpcja i desorpcja , koagulacja , żelifikacja, aglomerowanie ciał sypkich.
Charakterystyka operacji i procesów fizykochemicznych – treści te otrzymacie w formie prezentacji na emaile

Procesy biotechnologiczne – produkcja biomasy(drożdży), procesy enzymatyczne z wykorzystaniem enzymów, procesy fermentacyjne- przetwarzanie surowców roślinnych i zwierzęcych z udziałem drobnoustrojów

Treści do lekcji otrzymacie w formie prezentacji na e-maile.

Należy zapisać temat w zeszycie.
Wyjaśnić pojęcia : krystalizacja, fermentacja, emulgowanie.
Wymienić rodzaje fermentacji . Przesłać na adres jolantazajac66@wp.pl
Termin realizacji : 22.04.2020r

Pozdrawiam
Jolanta Zając