Uncategorized

Przepisy ruchu drogowego II BT 18.05.20

Temat:Prędkość a droga hamowania

1 godz.

Witam panów

Proszę zapoznać się z materiałem tekstowym

http://www.kursprawojazdy.pl/predkosc_i_hamowanie.html

Po zapoznaniu się z materiałem proszę rozwiązać test

https://szkolnictwo.pl/test,3,2089,1,Pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87_i_hamowanie

Pozdrawiam J Gubański