Aktualności

,,PRZEMOC OCZAMI DZIECKA – NIE BIJ, NIE KRZYCZ, NIE KRZYWDŹ MNIE!” Wyniki konkursu profilaktycznego

Warto pamiętać, że „przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody”. Ten trudny temat został poruszony przez uczennice naszej szkoły w przygotowanych pracach plastycznych i literackich. Komisja konkursowa doceniała  plakaty Justyny Naumczyk (II miejsce) i Melanii Klimejko (III miejsce)  oraz bajkę Julii Woźniak (I miejsce). Nagrody w konkursie (Smartwatch, Smartband, torby sportowe) zapewnił organizator –  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie.

Korzystając z okazji prezentujemy ulotkę z informacjami na temat instytucji niosących pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Anna Gronowska