Aktualności

Profilaktyka chorób zakaźnych

Profilaktyka chorób zakaźnych

W dniach 12-16.09.2022 w internacie przeprowadzono akcję „Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych”. Miała ona na celu przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych.

Podczas promocji zdrowia młodzież wykonała gazetki tematyczne, przygotowała i przedstawiła kolegom prezentację, a wychowawcy przeprowadzili pogadanki. Wykorzystano materiały i filmy edukacyjne przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Monika Błaszczak

Agnieszka Ludwisiak

Agnieszka Wieczorkowska- Dudzik