Uncategorized

Produkcja zwierzęca – klasa III MTP 1.04.2020r.

Temat: Zabiegi okaleczające dopuszczone do stosowania w gospodarstwach ekologicznych.

Dzień dobry. W załączniku przesyłam prezentację dotyczącą bieżącego tematu. Proszę ją przeanalizować i wykonać polecenia znajdujące się na ostatnim slajdzie. Wykonane zadania proszę odesłać na moją pocztę.

Anna Świderska

zabiegi okaleczające w ekologii