Uncategorized

Produkcja zwierzęca klasa III FT 29.04.2020r.

Temat:  Podstawowe objawy chorób.

Celem lekcji będzie poznanie podstawowych objawów chorobowych występujących u zwierząt gospodarskich.

Zapoznaj się z treścią, która znajduje się w załączniku i przepisz do zeszytu poniższe punkty jako notatkę z dzisiejszej lekcji.

 1. Podstawowe objawy chorób opisywane w chorobach wewnętrznych zwierząt
  a) Objawy chorób powłoki ciała (wymień 4 objawy)
  b) Objawy chorób układy oddechowego (wymień 4 objawy)
  c) Objawy chorób układu krwionośnego i krwiotwórczego zwierząt (wymień 4 objawy)
  d) Objawy chorób przewodu pokarmowego (wymień 4 objawy)
  e) Objawy chorób układu moczowego (wymień 4 objawy)
  f) Objawy chorób układu rozrodczego samców i samic (wymień 3 objawy u samców i 3 objawy u samic)
  g) Objawy chorób układu nerwowego (wymień 4 objawy)
 2. Choroby niedoborowe u różnych gatunków zwierząt (wymień choroby)
 3. Podstawowe objawy zatruć u różnych gatunków zwierząt(wymień)

  Załącznik:
  17_3.1_PWChZL_tresc

Jako utrwalenie wiadomości proponuję krótki film:

17_3.4_PWChZL_wideocast

 

Jeżeli chcesz uzyskać ocenę pozytywną odpowiedz na poniższe zadania:

Zadanie 1.
Wypisz w punktach, w jaki sposób rozpoznać, że zwierzę będzie miało atak padaczkowy – opisz okres zwiastunowy. Wymień najczęstsze przyczyny padaczki u zwierząt.

Wyjaśnij, czym różnią się skurcze toniczne od klonicznych i kloniczno-tonicznych.

Zadanie 2.
Dlaczego choroby wątroby predysponują do rozwinięcia się skazy krwotocznej? Opisz mechanizmy powstawania wodobrzusza w przypadku choroby wątroby i choroby serca.  Dlaczego wodobrzusze zagraża życiu zwierzęcia?

Jako potwierdzenie aktywności poproszę o przesłanie zdjęć notatek na pocztę: a.swiderska.zsckr@gmail.com

Pozdrawiam. Anna Świderska