Uncategorized

Produkcja zwierzęca klasa III CB 6.04.2020r.

Temat: Regulacje prawne dotyczące produkcji zwierzęcej w rolnictwie ekologicznym.
Na podstawie dostępnych źródeł wyszukaj informacje dotyczące najważniejszych aktów prawnych dotyczących ekologicznej produkcji zwierzęcej. (8 aktów prawnych)

Wykonaną pracę proszę przesłać na moją pocztę do 8 kwietnia.
Przypominam, że każda aktywność jest punktowana.

Anna Świderska