3CB (SB_I)Zdalne Lekcje

Produkcja zwierzęca klasa III CB 23.04.2020r.

Temat: Choroby i ich podział. BHP podczas leczenia i pielęgnacji zwierząt.

„Ratuj tak, aby ciebie nie trzeba było ratować”.

Celem dzisiejszej lekcji będzie zapoznanie z czynnikami chorobotwórczymi, drogami szerzenia się chorób zwierzęcych i odzwierzęcych oraz zasadach BHP podczas leczenia zwierząt.

Zapoznaj się z treścią, która znajduje się w załączniku i przepisz do zeszytu poniższe punkty oraz uzupełnij pkt. 1, 3
i 4

 1. Źródła zagrożeń podczas leczenia i pielęgnacji zwierząt.
  a) Zagrożenia ze strony zwierząt – …
  b) Zagrożenie aspiracyjnymi chorobami dróg oddechowych w tym przewlekłym obturacyjnym zapaleniem płuc i pylicą płuc
  c) Zagrożenia ze strony materiałów medycznych i sprzętu lekarsko – weterynaryjnego – …
  d) Zagrożenia ze strony produktów leczniczych weterynaryjnych – …
  e) Zagrożenia ze strony preparatów dezynfekcyjnych i dezynsekcyjnych
 2. Sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia zwierząt.
  a)Utrzymywanie higieny osobistej.
  b) Dezynfekcja sprzętu, narzędzi i pomieszczeń.
  c) Użytkowanie sprzętu zgodnie z przeznaczeniem (jednokrotne jałowe użycie).
 3. Stosowanie leków zgodnie z zasadami producenta oraz datą przydatności.
  a) Profilaktyka chorób, regularne szczepienie i odrobaczanie zwierząt.
  b) Racjonalne, zbilansowane żywienie dobrane do gatunku, grupy technologicznej, wieku, choroby (w tym stosowanie pasz leczniczych).
  c) Dbanie o dobrostan zwierząt.
  d) Dobra praktyka hodowlana, zasada „all in/all out” (wszystko pełne/wszystko puste), dezynfekcje pomieszczeń, klatek, chlewni, kurników, poideł, karmników

 

4. Podział czynników chorobotwórczych (uzupełnij tabelę w zeszycie)

Zapoznaj się szczegółowo z informacjami dotyczącymi czynników chorobotwórczych.

 

Biologiczne

 

Chemiczne Fizyczne
 1. Choroby sezonowe występujące u zwierząt

(uzupełnij tabelę w zeszycie)

Lato Zima Okresy przejściowe

 

 1. Obejrzyj film: 17_1.4_PWChZL_wideocast
 2. Jeżeli chcesz uzyskać ocenę pozytywną wyjaśnij pojęcia.
  a) epizootiologia
  b) antropozoonozy
  c) endemia
  d) epidemia
  e) panzootia
  f) rabdowirus
   Załącznik: choroby
 3. Jako potwierdzenie aktywności poproszę o przesłanie zdjęć notatek na pocztę: a.swiderska.zsckr@gmail.com

Pozdrawiam. Anna Świderska