3CB (SB_I)Zdalne Lekcje

Produkcja zwierzęca – klasa III CB 2.04.2020r.

Temat: Zabiegi okaleczające dopuszczone do stosowania w gospodarstwach ekologicznych.

Dzień dobry. W załączniku przesyłam prezentację dotyczącą bieżącego tematu. Proszę ją przeanalizować i wykonać polecenia znajdujące się na ostatnim slajdzie. Wykonane zadania proszę odesłać na moją pocztę do 5 kwietnia.

Anna Świderska

zabiegi okaleczające w ekologii