Uncategorized

Produkcja zwierzęca klasa II FTP 22.04.2020r.

Temat: Warunki utrzymania trzody chlewnej w aspekcie utrzymania dobrostanu.

Celem dzisiejszej lekcji jest zapoznanie z zasadami dobrostanu trzody chlewnej.

Dobrostan – stan zdrowia fizycznego i psychicznego osiągany w warunkach pełnej harmonii ustroju w jego środowisku.

Taki system chowu zaspokaja podstawowe potrzeby zwierząt, przede wszystkim
w zakresie: żywienia, dostępu do wody, potrzebnej przestrzeni życiowej, zapewnienia towarzystwa innych zwierząt, leczenia, higieny utrzymania, mikroklimatu pomieszczeń, warunków świetlnych. Jednocześnie nie pozwala
na okaleczanie zwierząt oraz zapewnia ich schronienie przed złymi warunkami klimatycznymi. W zakres tego pojęcia wchodzą również warunki przewozu zwierząt i humanitarnego sposobu uboju.

Zapoznaj się z treścią, która znajduje się w załączniku dobrostan trzody chlewnej i przepisz do zeszytu poniższe punkty jako notatkę z dzisiejszej lekcji.

  1. Tabela 1. Minimalne i maksymalne temperatury w pomieszczeniach dla trzody chlewnej
  2. Tabela 2. Wilgotność względna powietrza w oborze i chlewni
  3. Tabela 3. Wymiana powietrza w pomieszczeniach inwentarskich
  4. Tabela 4. Oświetlenie w budynkach inwentarskich
  5. Tabela 5. Dopuszczalne normy występowania gazów szkodliwych
  6. Tabela 6. Minimalne warunki utrzymywania świń
  7. Jeżeli chcesz uzyskać ocenę pozytywną odpowiedz na poniższe zadania:

Zadanie 1.
Na podstawie tabel zawartych w treści proszę wybrać najmłodszą grupę trzody chlewnej i określić dla niej optymalne warunki mikroklimatu.

Zadanie 2.
Korzystając z zalecanej literatury obowiązkowej, proszę określić, jakie warunki należy spełnić dla prawidłowego funkcjonowania wentylacji wymuszonej.

Zadanie 3.
Proszę wymienić urządzenia służące do pomiaru poszczególnych czynników mikroklimatycznych.

  1. Jako potwierdzenie aktywności poproszę o przesłanie zdjęć notatek i zadań na pocztę: a.swiderska.zsckr@gmail.com

Pozdrawiam. Anna Świderska