Uncategorized

Produkcja zwierzęca klasa II FTP 20.04.2020r.

Temat: Systemy utrzymania trzody chlewnej.

Dzień dobry.

Korzystając z prezentacji, którą ostatnio wysłałam oraz z dostępnych źródeł wykonaj następujące zadania:
(praca na ocenę)

  1. Wyjaśnij pojęcia: grupa technologiczna, rytm produkcji, struktura stada, cykl produkcyjny.
  2. Scharakteryzuj szczegółowo jeden z podanych w prezentacji systemów.
  3. Podaj trzy zalety i trzy wady tego systemu.
  4. Podaj system, który najczęściej stosowany jest w Polsce przy utrzymaniu następujących grup technologicznych:

– prosięta

– warchlaki

– tuczniki

– knury

– lochy

5. Zapoznaj się z filmami dotyczącym hodowli trzody chlewnej.

Anna Świderska