Uncategorized

Produkcja zwierzęca klasa II FTP 15.04.2020r.

Temat: Systemy produkcji w fermach trzody chlewnej.

Zapoznaj się z prezentacją dotyczącą bieżącego tematu oraz wykonaj notatkę i zadanie według poniższych punktów.

  1. Cechy ferm przemysłowych.
  2. Systemy produkcji trzody chlewnej.

ZAD. 1

Na podstawie dostępnych źródeł wykonaj rysunek schematyczny chlewni typu DUŃSKIEGO (praca na ocenę)

Wymagania dotyczące rysunku:

  • wykonany estetyczne, od linijki
  • wielkość – format A5
  • rysunek powinien zawierać legendę

systemy produkcji w fermach trzody chlewnej

Anna Świderska