Uncategorized

Produkcja zwierzęca I CB i I CG

Temat: Przygotowanie, konserwowanie i przechowywanie pasz.

26 marzec

Proszę otworzyć plik Podstawy żywienia zwierząt gospodarskich  i zapoznać się z punktem 2. Przygotowywanie, konserwowanie i przechowywanie pasz.

Na podstawie tekstu wypisz w zeszycie procesy jakim poddaje się pasze przed skarmianiem.

Podstawy żywienia zwierząt gospodarskich