Uncategorized

Produkcja zwierzęca (dodatkowa) klasa III CB 27.04.2020r.

Temat: Koronawirus a postępowanie ze zwierzętami.

 Celem dzisiejszej lekcji będzie przypomnienie zaleceń dotyczących postępowania ze zwierzętami gospodarskimi oraz towarzyszącymi w związku z pandemią koronawirusa w Polsce.

Zapoznaj się z treścią dotyczącą dzisiejszego tematu.

Wytyczne

Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl

Inspekcja Weterynaryjna wydała zalecenia dotyczące postępowania ze zwierzętami gospodarskimi oraz towarzyszącymi w związku z pandemią koronawirusa w Polsce.

„Nie ma żadnych przeszkód, aby w okresie kwarantanny opiekę nad swoimi zwierzętami na terenie domu lub gospodarstwa sprawował ich posiadacz, o ile stan zdrowia mu na to pozwala i nie musi się on w związku z tym nigdzie przemieszczać” czytamy w zaleceniach Inspekcji Weterynaryjnej.

Hodowcy oraz inne osoby, które nie mogą zapewnić w tym okresie zwierzętom należytej opieki, powinny w pierwszej kolejności zwrócić się o pomoc do sąsiadów, znajomych lub rodziny.


Zwierzęta gospodarskie oraz towarzyszące mogą być pod opieką ich właściciela przebywającego w kwarantannie, o ile…

W przypadku zwierząt domowych jak psy, które muszą być regularnie wyprowadzane na zewnątrz, optymalnym rozwiązaniem jest przeniesienie ich na czas trwania kwarantanny do domu nowego opiekuna.

Przy braku takiej możliwości należy zorganizować opiekę nad nimi tak, aby wykluczyć kontakt bezpośredni opiekuna z osobą poddawaną kwarantannie oraz jej rodziną.

W przypadku braku osób z rodziny, znajomych lub sąsiedztwa, które mogą przejąć opiekę nad zwierzętami, w odniesieniu do zwierząt domowych można rozważyć jego oddanie na czas trwania kwarantanny do hotelu dla zwierząt, opcjonalnie innego miejsca mogącego zapewnić nad nim bezpieczną opiekę.

W przypadku zwierząt gospodarskich, pomoc może polegać na obsłudze zwierząt w pomieszczeniach gospodarskich osoby, która przebywa na kwarantannie.

Należy również wziąć pod uwagę możliwość poszukania informacji w Internecie o grupach wsparcia dla osób potrzebujących pomocy w opiece nad zwierzętami.

„Osoby, które nie mogą skorzystać z powyższych rozwiązań powinny skontaktować się z właściwym dla miejsca pobytu urzędem gminy. Organy samorządu terytorialnego powinny zaangażować się w tym zakresie we wsparcie dla osób objętych kwarantanną, co wynika z zapisu art. 163 Konstytucji RP, zgodnie z którym samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych” czytamy w komunikacie wydanym przez IW.

Hodowcy mogą się także skontaktować się z najbliższym zakładem leczniczym dla zwierząt. Niektóre z klinik, lecznic, przychodni i gabinetów weterynaryjnych mogą włączać się w pomoc osobom znajdującym się na kwarantannie, poprzez czasowe przyjmowanie ich zwierząt, W miarę możliwości i posiadanej infrastruktury (boksy dla zwierząt, izolatki itp.), przy czym będzie to każdorazowo ich decyzja.

„Inspekcja Weterynaryjna nie posiada możliwości objęcia takich zwierząt opieką. Jednocześnie należy pamiętać, że nie ma dowodów naukowych świadczących o przenoszeniu się wirusa SARS-CoV-2 na zwierzęta domowe i gospodarskie ani na to, aby zwierzęta te mogły być biologicznym lub mechanicznym wektorem przenoszenia choroby” informuje IW.

Inspekcja Weterynaryjna uruchomiła dedykowaną stronę internetową, na której zamieszcza informacje dotyczące koronawirusa.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: a.swiderska.zsckr@gmail.com

Pozdrawiam. Anna Świderska