1F4R (Tech)1FTR (Tech)Zdalne Lekcje

Produkcja zwierzęca 1FTR i 1F4R

17-04-2020

Temat: Typy użytkowe bydła

Celem lekcji jest poznanie cech bydła użytkowanego w typie mlecznym, mięsnym i kombinowanym.

Temat jest opracowany pod przesłanym linkiem Gatunki, typy użytkowe i rasy zwierząt

Na podstawie tekstu z którym się zapoznałeś sporządz notatkę w zeszycie uwględniając:

  1. Pięć cech charakterystycznych dla bydła mlecznego
  2. Pięć cech charakterystycznych dla bydła mięsnego
  3. Pięć cech bydła w typie kombinowanym

Zrób zdjęcie notatki telefonem i prześlij dzisiaj na mój adres podając swoje imię i nazwisko

D.Koczkodaj           dkoczkodaj@poczta.fm