Uncategorized

Produkcja zwierzęca 1FTR i 1F4R

15-05-2020

Temat: Przestawienie zwierząt z chowu tradycyjnego na ekologiczny

Celem lekcji jest poznanie zasad obowiązujących przy przestawianiu chowu z tradycyjnego na ekologiczny.

  1. Definicja pojęcia konwersja
  2. Zakładanie stada ekologicznego
  3. Odnawianie stada

Materiał przeznaczony na dzisiejszą lekcję znajduje się na stronie 12-13 w linku Produkcja zwierzęca prowadzona metodami ekologicznymi

Proszę na podstawie przesłanych materiałów zrobić notatkę w zeszycie wedłg planu umieszczonego powyżej.

Proszę zapoznać się z przesłanymi materiałami    http://www.forumrolnictwaekologicznego.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=104

zwracając uwagę na akapity

Pochodzenie zwierząt

Okresy przestawiania w chowie zwierząt

D.Koczkodaj       dkoczkodaj@poczta.fm