Uncategorized

Produkcja zwierzęca 1F4R i 1FTR

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu,,Podstawy żywienia zwierząt gospodarskich”

Celem lekcji będzie zdiagnozowanie stopnia zapomiętania wiadomosci z działu ,,Podstawy żywienia zwierząt gospodarskich.”

Przesyłam link do testów z kwalifikacji Podstawy produkcji rolniczej

Z poszczególnych testów wybrałam pytania dotyczące ,,Podstaw żywienia zwierząt gospodarskich”

Proszę rozwiązać zadania zaznaczyć przycisk sprawdz

Proszę dokonać samooceny w jakim stopniu znacie zagadnienia z żywienia zwierząt.

Zdany egzamin to uzyskanie wyniku powyżej 50%

https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacje/kwalifikacja-r3/r3_styczen_2020/
22,29,37
https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacje/kwalifikacja-r3/r3_czerwiec_2019/
15,17,30,35,39
https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacje/kwalifikacja-r3/r3_styczen_2019/
9,19,27,29,31
https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacje/kwalifikacja-r3/r3_czerwiec_2018/
1.10.11.16,29,35
https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacje/kwalifikacja-r3/r3_styczen_2018/
16,20,35

D.Koczkodaj     dkoczkodaj@poczta.fm